Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 4/2020

28.9. 2020, 19:57 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Štúdia

Robert Šorl

Na čas po rozvode

Milan Hlušák

O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi

Článok

Alexander Bröstl ml.

Platnosť právneho úkonu uskutočneného v rozpore so súdnym zákazom

Glosa

Lucia Žitňanská

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27. 11. 2019 (oprávnenie dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť)

Kristián Csach

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 11/2019 zo 17. 7. 2019, R 43/2019 (primeranosť zmluvnej pokuty určenej dennou sadzbou)


 

Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca