Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 3/2021

30.6. 2021, 16:53 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Článok

Róbert Jakubáč

Právne posúdenie prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní a rozhodovanie v katastrálnom konaní

Andrej Poruban

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom skončení pracovného pomeru

Glosa

Jaroslav Dolný

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25. 11. 2020 (dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ako zvýhodňujúci právny úkon)

Kristián Csach

Milan Hlušák

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 30/2020 z 29. 4. 2021 (konflikt záujmov spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení)

Milan Hlušák

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 61/2019 z 12. 5. 2020 (premlčanie pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právna povaha žiadosti o plnenie)

Mediačná sekcia

Michaela Kopalová

První setkání se zapsaným mediátorem v České republice

Beáta Swanová

Dagmar Tragalová

Projekt ADR – mediácia civilná časť 1.


 

Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca