Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 2/2020

11.5. 2020, 18:08 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Štúdia

Robert Šorl

Špecializácia sudcov a Cochemský model – o cargokultoch reforiem rodinného procesu

Článok

Lucia Žitňanská

Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu pri hroziacom úpadku podľa smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

Kristián Csach

Bohumil Havel

Radovan Pala

Branislav Pospíšil

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Katarína Gešková

Civilné právo procesné v čase koronakrízy

Glosa

Milan Hlušák

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 66/2015 z 28. 2. 2017, ZSP 26/2018 (zmena kúpnej zmluvy po jej zavkladovaní)


 

Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca