Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Právny obzor 4/2023

18.8. 2023, 09:55 |  najpravo.sk

OBSAH

Články

Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie

Gajdošová, M.

Prejudiciálna otázka o výklade práva Európskej únie a právo na spravodlivý proces

Hodás, M.

Modus v systéme kauzálnej tradície (Je modus samostatným, od titulu oddeleným právnym úkonom?).

Kleňová, V.

Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

Zlocha, Ľ.

Stručný exkurz Návrhom princípov ochrany životného prostredia vo vzťahu k ozbrojeným konfliktom

Panigaj, J.

Trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby a správne stavebné delikty

Jakušová, V.

 

Recenzie a anotácie

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (M. Gregor)

Vozár, J.

Implementácia autonómnej mobility – niektoré filozofické a (ústavno)právne aspekty a ich právne a metaprávne implikácie nielen pre Slovenskú republiku (J. Štorcel)

Hodás, M.

 


 

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť