Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 3/2020

15.6. 2020, 18:29 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Články

Je ordoliberalizmus mŕtvy? (Inauguračná prednáška)
Kalesná, K.

Štatutárny orgán ako pracovník podľa práva EÚ a európske procesné právo
Barancová, H.

Systematika európskeho normatívneho rámca financovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
Lapšanský, L.

Nárok na primerané zadosťučinenie, jeho preukazovanie a odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Zlocha, Ľ.

Informácie

Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda
Karel, M.

Diskusia

Východná Európa cez okno západnej právnej komparatistiky
Colotka, P.

Recenzie a anotácie

Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalizmus. (E. Bárány)
Reschová, J., Kindlová, M., Grinc, J., Preuss, O., Antoš, M.

Praktikum zo svetových dejín štátu a práva (I. Lanczová)
Vyšný, P., Martišková, M.

 


Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca