Najprávo.sk - najlepší právny poradca

DE IURE 1/2017

3.5. 2017, 19:18 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Spolupráca so Súdnym dvorom EÚ

Zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Spolupráca s Ústavom na výkon trestu

Najvyšší súd vybavil viac vecí

Ministerka spravodlivosti štátu Izrael

Justičný seminár Európskeho súdu pre ľudské práva

JUDr. Ivan Solej, LLM.

JUDr. Peter Paluda

Procesné aspekty práva účastníka

JUDr. Michal Kučera

Nad jedným rozhodnutím

Noví asistenti

Celé číslo časopisu DE IURE 1/2017 si prečítajte TU


Najprávo.sk - najlepší právny poradca