Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Bulletin slovenskej advokácie 4/2013

najpravo.sk • 5.9. 2013, 22:06

AKTUÁLNE

ROZHOVOR

prof. JUDr. Ján Mazák, CSc.: Bulletin je prínosom pre vzdelávanie, informovanie a formovanie právnického myslenia v našej krajine

Publikačná súťaž Bulletinu slovenskej advokácie

DISKUSIA

Kedy žiadať zápisnicu o pojednávaní?

K zastaveniu konania v dôsledku nezloženia preddavku na trovy konania v odvolacom konaní

ČLÁNKY, ŠTÚDIE

„Zmluvná limitácia" exekúcie na obchodný podiel JUDr. Jakub Löwy

Námietka premlčania a rozpor s dobrými mravmi JUDr. Peter Strapáč, PhD., JUDr. Marián Ďurana, PhD.

Aktuálne otázky náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku Mgr. Alexandra Čapkovičová, Mgr. Peter Kotira

Náhrada trov právneho zastúpenia poisteného vyplatená z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla JUDr. Michal Brož

Cenová doložka JUDr. Martin Husár, D.E.S.

Prístup k leniency podkladom Mgr. Emília Naďová, LL.M.

JUDIKATÚRA

Otázka obmedzenia slobody náboženstva vytýčením pojednávania na deň korešpondujúci s náboženským sviatkom Mgr. Michaela Chládeková

ADVOKÁCIA

SAK

Zo zasadnutia predsedníctva SAK

Ohliadnutie za Dňom advokácie 2013

Účelnosť a hospodárnosť postupu advokáta

Pýta(j)te sa predsedníctva

ZAHRANIČIE

Povinnosť advokáta uvádzať pravdivé skutočnosti v rámci exekučného konania

Správa zo zasadnutia Stáleho výboru CCBE

Bulletin advokacie prináša...

ZAUJÍMAVOSTI

LITERATÚRA

Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993 JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Historická mozaika JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Zdroj: sak.sk

Celé číslo časopisu si môžete prečítať na stránkach Slovenskej advokátskej komory TU. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 960

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: