TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2013

24.5. 2016, 18:46 |  najpravo.sk

Trestné právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-168/13 PPU Jeremy F.

Oznámené prípady proti Slovenskej republike

Vec Milan PODHRADSKÝ proti Slovenskej republike

Vec Peter ĎURAČKA proti Slovenskej republike

Vec Peter PETROV proti Slovenskej republike

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec HORVÁTH proti SR

Aktuálne z činnosti Európskej komisie v oblasti trestného práva

Návrh - nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry

Návrh - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Aktuálne z činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva

Zbierka rozsudkov a rozhodnutí

Občianske právo

Súdny dvor Európskej únie

Vec C-12/11 Denise McDonagh proti Ryanair Ltd

Vec C-543/10 Refcomp SpA proti Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Vec C-332/11 ProRail NV proti Xpedys NV, FAG Kugelfischer GmbH, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Vec C-419/11 Česká spořitelna, a.s. proti Geraldovi Feichterovi

Vec C-397/11 Erika Jőrös proti Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Vec C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito proti Jahani BV

Vec C-144/12 Goldbet Sportwetten GmbH proti Massimo Sperindeo

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-496/12 Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA proti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Krajským súdom v Prešove (Slovensko)

Vec C-34/13 Monika Kušionová proti SMART Capital, a.s. - návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko)

Vec C-26/123 Árpád Kásler a Hajnalka Káslerné Rábai proti OTP Jelzálogbank Zrt. - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Kúriou (Maďarsko)

Vec C-162/13 Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav d. d. - návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko)

Vec C-119/13 eco cosmetics GmbH & Co. KG proti Virginie Laetitia Barbara Dupuy - návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Amtsgericht Wedding (Nemecko)

Vec C-143/13 Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei proti SC Volksbank România SA - návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Tribunalul Specializat Cluj (Rumunsko)

Vec C-153/13 Pohotovosť s.r.o. proti Ján Soroka - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Okresným súdom Bardejov (Slovensko)

Vec C-226/13 Stefan Fahnenbrock proti Helénska republika - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Wiesbaden (Nemecko)

Vec C-262/13 Ekkehard Aleweld proti Condor Flugdienst GmbH - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko)

Vec C-298/13 Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA proti Saida Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousseliere, Karine Lenfant - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal d’instance d’Orléans (Francúzsko)

Vec C-354/13 FOA konajúca v mene Karstena Kaltofta proti Billund Kommune - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Retten i Kolding, Civilretten (Dánsko)

Európsky súd pre ľudské práva

Vec 31312/08 Vrabec a ďalší proti Slovenskej republike

Vec 59644/09 Krela a ďalší proti Slovenskej republike

Vec spojených sťažností 14927/12 Fehér proti Slovenskej republike a 30415/12 Dolník proti Slovenskej republike

Vec 6846/08 Untermayer proti Slovenskej republike

Nové právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

Obchodné právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-652/11 P Mindo Srl, v likvidácii, proti Európskej komisii

Vec C-287/11 P Európska komisia proti Aalberts Industries NV a iné

Vec C-440/11 P Európska komisia proti Stichting Administratiekantoor Portielje

Vec C-499/11 P The Dow Chemical Company a iné proti Európskej komisii

Výber z judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie

Vec T-413/08 SOZA proti Európskej komisii (vec spojená s vecami T-392/08, T-398/08, T-401/08, T-410/08, T-411/08, T-414/08, T-415/08, T-416/08, T-417/08, T-418/08, T-419/08, T-420/08, T-421/08, T-422/08, T-425/08, T-428/08T-432/08, T-433/08, T-434/08, T-442/08, T-451/08)

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-548/12 Marc Brogsitter proti Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Krefeld (Nemecko)

Vec C-1/13 Cartier Parfums - Lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA proti Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Jaroslav Matěja, Société Groupama Transport - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour de cassation (Francúzsko)

Vec C-52/13 Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Consiglio di Stato (Taliansko)

Vec C-119/13 eco cosmetics GmbH & Co. KG proti Virginie Laetitia Barbara Dupuy - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Amtsgericht Wedding (Nemecko) 93

Vec C-120/13 Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. proti Tetyana Bonchyk - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Amtsgericht Wedding (Nemecko) 93

C-121/13 Rechstsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft proti Xceed Holding Ltd. - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Amtsgericht Wedding (Nemecko)

Vec C-157/13 Nickel & Goeldner Spedition GmbH proti Kintra UAB, v konkurze - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva)

Nové právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

Smernica Rady 2013/24/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva obchodných spoločností

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS

Správne právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd a iní proti Asda Stores Ltd.

Vec C-388/11Le Crédit Lyonnais proti Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État

Vec C-401/11 Blanka Soukupová proti Ministerstvu zemědělství

Žaloby podané voči Slovenskej republike podané na Súdnom dvore EÚ

Vec C-331/11 Európska komisia proti Slovenskej republike

Výber z judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie

Vec T-437/11 Golden Balls Ltd, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Pripravované legislatívne zmeny v spoločnom európskom azylovom systéme

Aktivity Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov

Správa zo seminára: Bezpečnosť potravín - súdny dohľad nad riadením informácií v cezhraničných súdnych konaniach

Predseda NS SR Harabin rokoval s prezidentom Medzinárodného trestného súdu Song Sang-Hyunom

Účasť pána predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina na Sympóziu vyšších súdov o právnom štáte a na Svetovom fóre súdnictva

Študijná cesta sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky

Účasť pána predsedu Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefana Harabina na 11. Stálej konferencii predsedov najvyšších súdov Českej, Chorvátskej, Maďarskej, Poľskej, Slovenskej a Slovinskej republiky

Celé číslo Bulletinu si prečítajte TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 935
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: