Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Predseda Najvyššieho súdu sa zúčastňuje na kolokviu Siete predsedov najvyšších súdov EÚ

13.11. 2023, 12:23 |  najpravo.sk

Ťažiskovou témou pracovného zasadnutia je „Jednotnosť judikatúry na úrovni najvyššieho súdu, vnútorné rozdiely, riešenia a osvedčené postupy“.

Súčasťou kolokvia je aj spoločné stretnutie so Súdnym dvorom EÚ a Európskym súdom pre ľudské práva. V rámci spoločného dialógu súdnych inštitúcii rezonujú témy vplyvu umelej inteligencie na prácu súdov a výkon spravodlivosti či otázky základných práv a výkonu ich ochrany

Zdroj: NS SR


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť