Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Ján Šikuta sa stal opäť členom Rady Siete predsedov Najvyšších súdov EÚ

14.11. 2023, 14:36 |  Ondrej Randiak

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta bol opätovne, po uplynutí dvojročného funkčného obdobia, zvolený do Rady Siete predsedov Najvyšších súdov Európskej únie. Valné zhromaždenie zvolilo aj nového predsedu Siete. Stal sa ním predseda Najvyššieho súdu Švédska Anders Eka.

Zdroj: NS SR


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť