Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nevykonanie dôkazu a prípustnosť dovolania

Lucia Černáková • 19.3. 2012, 20:02

Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. l/ Trestného poriadku. Dovolací súd nie je možné chápať ako tretiu inštanciu v sústave súdov, zameranú na preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa. Mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Ťažisko dokazovania je na súde prvého stupňa a jeho skutkové závery môže doplniť, alebo meniť len odvolací súd. Dovolací súd nemôže posudzovať úplnosť skutkových zistení, nemôže bez ďalšieho sám prehodnocovať vykonané dôkazy, pretože dôkazy v konaní o dovolaní nemôže sám vykonávať. Rovnako ani obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov nemožno považovať za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku.

(uznesenie NS SR z 25. 01. 2012, sp. zn. 3 Tdo 59/2011)

Z rozhodnutia:

Rozsudkom Okresného súdu v Nitre z 8. septembra 2010, sp. zn. 4T 114/2009, bola obvinená N. V. uznaná za vinnú zo zločinu zabitia spolupáchateľstvom podľa § 20, § 147 ods. 1 Trestného zákona na skutkovom základe, že

dňa 19. decembra 2008 vo večerných hodinách, v čase od 22.00 hod. do 23.00 hod., bol v obci H., na návšteve u svojej bývalej manželky O. G. poškodený M. S. potom, čo ho obžalovaná O. G. posielala preč a on odmietol odísť, a potom čo odmietol odísť, si porezal pravé zápästie úderom do sklenenej výplne dverí, následne na to ho pred uvedeným domom fyzicky napadli obžalovaná O. G. plechovým vedrom a obžalovaná N. V. drevenou palicou o dĺžke 40-50 cm a hrúbke v priemere najviac 15 cm, a to tak, že ho týmito predmetmi opakovane udierali po hlave, bili ho po celom tele a kopali do rôznych častí tela. Následne potom, čo bol O. G. privolaný I. M. a tento prišiel so svojim motorovým vozidlom na miesto činu, do jeho osobného motorového vozidla obžalované O. G. a N. V. spolu s I. M., naložili poškodeného M. S., a potom ho I. M. s O. G. odviezli k obci T., kde ho asi 2 km pred obcou vyložili pri bývalom smetisku, pričom tu bolo 26. decembra 2008 nájdené jeho mŕtve telo. Poškodený M. S. následkom útoku obžalovaných utrpel ťažké zranenie, a to 9 tržnozmliaždených rán na temene hlavy, ložiskové vnútrolebečné krvácanie s následkom celkového opuchu mozgu ťažkého stupňa, čo viedlo k smrti poškodeného M. S..

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1335

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: