Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom

30.1. 2024, 14:13 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Relevantný nesúlad stavby alebo jej užívania s územným plánom predstavuje ohrozenie verejného záujmu chráneného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a teda je aplikačne určujúcim momentom na posudzovanie tohto zákonného kritéria.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť