Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Nesprávne určená výška zameškaného výživného ako vada zmätočnosti

8.8. 2023, 08:46 |  Filip Korček

Právna veta

Ak súdy nižšej inštancie nesprávne určili výšku zameškaného výživného, na zaplatenie ktorých povinného zaviazali, v kontexte celého súdneho konania ide o tak závažné pochybenie odvolacieho súdu, ktoré znemožnilo odporcovi uskutočňovať mu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 písm. f/ CSP.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť