TlačPoštaZväčšiZmenši

Obnovenie spolužitia manželov po rozvode manželstva a pred vynesením výroku o úprave rodičovských práv

2.11. 2012, 15:28 |  najpravo.sk

Rozvod manželstva rodičov maloletých detí je skutočnosťou, s ktorou zákon o rodine spája v každom prípade nutné vykonanie úpravy práv a povinností rodičov k ich maloletým deťom na čas po rozvode (§ 26 ods. 1 ZR; teraz § 24 – pozn. aut.).

Súd teda musí upraviť výchovu a výživu maloletých detí na čas po rozvode, a to aj vtedy, keď zistí, že rodičia v medziobdobí od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva do vynesenia výroku rozsudku o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode obnovili spolužitie a spoločne sa o deti starajú.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 22. 06. 1979, sp. zn. 1 Cz 53/1979, R 7/1982)

Z odôvodnenia:

Rozsudkem okresního soudu v Přerově z 30. 9. 1977 č. j. 5 C 138/77-15 bylo rozvedeno manželství V. O. a H. O. a po dobu po rozvodu byly obě jejich nezletilé děti Z. O., nar. 19. 5. 1961, a V. O., nar. 21. 5. 1963, svěřeny do výchovy matky; otci bylo uloženo platit výživné částkou 450 Kčs měsíčně pro nezletilého Z. O. a částkou 350 Kčs měsíčně pro nezletilého V. O.

Výrok uvedeného rozsudku o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu napadl otec odvoláním jímž se domáhal, aby děti byly svěřeny do jeho výchovy a aby matce byla stanovena vyživovací povinnost k nim.

Při jednání u odvolacího soudu oba rodiče shodně vypověděli, že i když odvolání proti výroku rozsudku soudu prvního stupně o rozvodu manželství nepodali a tento výrok nabyl právní moci, obnovili opět soužití, žijí nyní spolu jako druh a družka a společně se starají o výchovu a výživu obou nezletilých dětí.

Nato krajský soud v Ostravě rozsudkem z 15. 2. 1978 sp. zn. 9 Co 61/78 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že návrh, aby na dobu po rozvodu manželství účastníků byli nezletilí Z. O. a V. O. svěřeni do výchovy matky a otci uloženo platit na ně výživné, se zamítá.

Nejvyšší soud ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že tímto rozsudkem odvolacího soudu byl porušen zákon.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 o. s. ř. je s řízením o rozvod manželství spojeno řízení o úpravě poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství po dobu po rozvodu. Důsledkem toho je povinnost soudu upravit práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem po dobu po rozvodu v každém případě, když rozvádí manželství jejich rodičů (§ 26 odst. 1 zák. o rod.1)).

Spojení obou řízení ve smyslu ustanovení § 113 odst. 1 O. s. ř. nemá vliv na povahu práv, o nichž je v tomto spojeném řízení rozhodováno; jde o práva, která mají samostatný skutkový základ (§ 206 ods. 2 o. s. ř..). Pokud není odvoláním dotčen výrok o rozvodu, ale pouze výrok o úpravě poměrů nezletilých dětí, nabývá výrok o rozvodu právní moci odděleně.

Další rozhodování ohledně nezletilých dětí po dobu po rozvodu manželství jejich rodičů pak vychází z ustanovení § 26 odst. 1 zák. o rod. Toto ustanovení je kogentní a nepřipouští jiný postup. V každém případě rozvodu manželství s nezletilými dětmi musí proto soud upravit jejich poměry po dobu po rozvodu. To platí, i když dojde k obnovení soužití rodičů, jak tomu bylo v daném případě. Odvolací soud proto pochybil, když zamítl návrh na provedení úpravy práv a povinností rodičů k nezletilým dětem po dobu po rozvodu jejich rodičů.

Rozhodnutí odvolacího soudu, který vycházel z nesprávného právního názoru, byl porušen zákon v ustanoveních § 113 odst. 1 a § 211 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 26 odst. 1 zák. o rod. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1625
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o ...

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa ...

JUDIKATÚRA: Chýbajúca funkčná príslušnosť súdu

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou nedostatku funkčnej príslušnosti na prejednanie veci.

JUDIKATÚRA: Oprávnenie starostu obce delegovať podanie súkromnoprávnej žaloby na zamestnanca

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či môže starosta delegovať právomoc na podanie súkromnoprávnej žaloby na ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2023

Zo súdnej praxe 1/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2022

Zo súdnej praxe 6/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: