Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo domáhať sa určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru

najpravo.sk • 2.11. 2012, 10:55

Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne. Platnosť skončenia pracovného pomeru nemôže byť neskôr posudzovaná súdom (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 147/2008).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. 8. 2010, sp. zn. 2 Cdo 116/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava II uznesením z 8. októbra X. č.k. 11 C 161/2006-40 konanie zastavil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca t.j. Ing. M. Š. sa návrhom podaným na súd dňa 16. augusta 2006 domáhal voči žalovanej určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 28. marca 2006 č. j. 55/2006. Z knihy úmrtí matričného úradu Mestskej časti B., zväzok X., ročník X., strana X., por. č. X. zistil, že žalobca zomrel dňa X.. Preto s poukazom na § 107 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.

Odvolanie dedičov pôvodného žalobcu O. Š., M. Š., L. Š. proti uzneseniu súdu prvého stupňa odvolací súd odmietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Uviedol, že z obsahu spisu vyplýva, že pôvodný žalobca sa svojim návrhom domáhal voči žalovanej určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou z 28. marca 2006. Žalobca však X. zomrel a iba zamestnanec sa môže domáhať neplatnosti skončenia pracovného pomeru, právo domáhať sa určenia neplatnosti podľa § 77 ZP neprechádza na dedičov a v takom prípade nie je možné s dedičmi pokračovať ďalej v konaní. Ďalej súd uviedol, že čo sa týka otázky náhrady mzdy, tieto nároky dedičov síce nie sú viazané na osobu poručiteľa a ich ďalší osud treba posudzovať podľa § 35 ZP. Tieto mzdové nároky boli dedičmi po zomrelom žalobcovi uplatnené v samostatnom konaní a vzhľadom na to, sa v konaní o náhradu mzdy titulom neplatného skončenia pracovného pomeru ako predbežná otázka môže a zároveň musí vyriešiť otázka platnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou. V danej veci nebola odvolateľovi odopretá spravodlivosť, preto odvolanie bolo odmietnuté, lebo bolo podané niekým, kto na podanie odvolania nie je oprávnený.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1949

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: