Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru

najpravo.sk • 2.11. 2012, 10:58

Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy.

Rozsah nároku na náhradu mzdy závisí od toho, kedy zamestnanec oznámil zamestnávateľovi svoje rozhodnutie, aby ho ďalej zamestnával. Nárok na náhradu mzdy trvá až do času, kedy mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru. Náhrada mzdy podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce sa môže zamestnancovi priznať iba vtedy, ak je splatná v čase vydania súdneho rozhodnutia, nemožno ju zásadne priznať ako opakujúcu sa dávku do budúcnosti.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 269/2007 zo dňa 29. júla 2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom zo 6. decembra 2005, č.k. 17 C 19/2000 – 263 v spojení s opravným uznesením zo dňa 13. marca 2006 č.k. 17 C 19/2000 – 273 uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 601 600 Sk spolu s 17,6 % úrokom z omeškania od 20. januára 2000 do zaplatenia a náhradu trov konania 92 744 Sk všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaného zaviazal zaplatiť na účet súdu súdny poplatok 30 080 Sk a rozhodol o vrátení súdneho poplatku 500 Sk žalobcovi. V časti o zaplatenie 111 431 Sk s príslušenstvom konanie zastavil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že medzitýmnym rozsudkom Okresného súdu Bratislava II zo dňa 12. septembra 2001 č.k. 17 C 19/2000 – 114 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. mája 2002 sp.zn. 15 Co 51/2002 bolo určené, že výpoveď z pracovného pomeru zo dňa 28. októbra 1999 daná žalovaným žalobcovi je neplatná a pracovný pomer žalobcu u žalovaného trvá. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 16. júla 2002. Po právoplatnosti tohto medzitýmneho rozsudku o nároku žalobcu na náhradu mzdy rozhodol v poradí druhým rozsudkom súd prvého stupňa, tak ako je hore uvedené, keď mal za to, že nárok žalobcu na náhradu mzdy vznikol od prvého dňa straty zamestnania, teda od 28. októbra 1999, keď rozhodným

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2750

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: