Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie „sine ira et studio"

najpravo.sk • 24.1. 2013, 12:29

Subjektívne hľadisko sudcovskej nestrannosti sa musí podriadiť prísnejšiemu kritériu objektívnej nestrannosti. Za objektívne však nemožno považovať to, ako sa nestrannosť sudcu len subjektívne niekomu javí, ale to, či reálne neexistujú okolnosti objektívnej povahy, ktoré by mohli viesť k legitímnym pochybnostiam o tom, že sudca určitým, nie nezaujatým vzťahom k veci disponuje. Aj pri zohľadnení teórie zdania môže byť sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci iba v prípade, keď je celkom zjavné, že jeho vzťah k veci, účastníkom alebo ich zástupcom dosahuje taký charakter a intenzitu, že aj napriek zákonom ustanovenej povinnosti nebude môcť rozhodovať „sine ira et studio", teda nezávisle a nestranne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2012, sp. zn. 5 Cdo 140/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Humenné uznesením zo dňa 11. februára 2010 č.k. 11 C 29/2007-328 v spojení s opravným uznesením zo dňa 24. marca 2010, č.k. 11C 29/2007-347 zastavil konanie a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, potom, ako žalobca svoju žalobu, ktorou sa domáhal určenia vlastníckeho práva, zobral v celom rozsahu späť. Žalovaná so späťvzatím žaloby súhlasila.

Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovanej uznesením z 30. septembra 2010, sp.zn. 2 Co 82/2010 uznesenie súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením potvrdil. Účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplynulo, že žalobca v priebehu konania vzal späť v celom rozsahu bez bližšieho zdôvodnenia žalobu smerujúcu voči žalovanej o určenie vlastníckeho práva k elektrickému zariadeniu, nachádzajúcemu sa v areáli hospodárskeho dvora V. – VN vedenia, stĺpovej trafostanice, rozvádzača a úsekového vypínača. Žalovaná prostredníctvom svojho zástupcu so späťvzatím tohto žalobného návrhu súhlasila písomným podaním zo 4. februára 2010. Odvolací súd konštatoval, že boli splnené všetky procesné podmienky predpokladané ustanovením § 96 ods. 1,2 O.s.p., podľa ktorých súd prvého stupňa správne rozhodol o zastavení prebiehajúceho konania. Pokiaľ žalovaná opätovne poukazovala na podľa jej názoru danú zaujatosť konajúceho sudcu súdu prvého stupňa, odvolací súd uviedol, že o takto uplatnenej námietke z jej strany už v konaní bolo rozhodované uznesením Krajského súdu Prešov zo dňa 25. septembra 2008, sp.zn 2 Co 133/2008. Týmto rozhodnutím sudca Okresného súdu Humenné JUDr. M. K. nebol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, pričom žalovaná v uplatnenej námietke zaujatosti argumentovala totožnými dôvodmi, ako v podanom odvolaní (zaujatosť, ba priamo nenávisť a nevraživosť sudcu voči žalovanej a jej právnemu zástupcovi, namietané presvedčenie žalovanej, že sudca sa priamo podieľa na likvidácii osoby jej právneho zástupcu, prehliada trestné činy spolu so sudcom JUDr. D., sudca má protichodný záujem na prejednávanej veci, správanie sa sudcu na jednotlivých pojednávaniach). So zreteľom na uvedené, o opakovanej námietke zaujatosti podanej z rovnakých dôvodov odvolací súd opätovne nerozhodoval (§ 15a ods. 4 O.s.p.).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1399

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: