Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zisťovanie pomeru úspechu a neúspechu pri náhrade trov konania

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:20

Niet žiadny dôvod nezohľadniť na účely pomeru úspechu a neúspechu aj úroky z omeškania, ktoré pri ich kapitalizovaní dosahujú rozsah uplatnenej istiny.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 27. januára 2011, sp. zn. 6Co 95/2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Poprad (ďalej len ,,prvostupňový súd„) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi nesplatenú časť úverových prostriedkov a úroky spolu 763,53 eur a náhradu trov spojených so súdnym poplatkom 45,50 eur. V prevyšujúcej časti o úroky z omeškania žalobu zamietol. Prvostupňový súd síce úverovú zmluvu nepovažoval za platnú a dokonca za uzavretú, napriek tomu priznal žalobcovi navrhované plnenie nie ako bezdôvodné obohatenie, ale ako plnenie zo zmluvy. Úroky z omeškania nepriznal pre absenciu ročnej percentuálnej miery nákladov a pre neplatnosť zmluvy. Prvostupňový súd s poukazom na § 142 ods. 2 O.s.p. nepriznal žalobcovi ani trovy právneho zastúpenia s odôvodnením, že žalobca bol úspešný len čiastočne.

Žalobca v odvolaní poukázal na úverový vzťah podľa Obchodného zákonníka a keďže k omeškaniu došlo pred 15.1.2009, teda pred účinnosťou novely Obchodného zákonníka vykonanej zákonom č. 454/2008 Z.z., spravujú sa podľa neho úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. Zmluva podľa žalobcu bola riadne uzavretá a má všetky náležitosti. Navrhol preto zmeniť rozsudok a priznať celý uplatnený nárok a trovy konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2238

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: