Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Základ poplatku v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

najpravo.sk • 31.5. 2015, 21:28

Za cenu predmetu poplatkového úkonu rovnajúcu sa cene podielu žiadaného navrhovateľom v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je treba považovať hodnotu spoluvlastníckeho podielu navrhovateľa z dôvodu, že konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nemá žiadny vplyv na zvýšenie alebo zníženie spoluvlastníckeho podielu navrhovateľa. V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, tak ako to vyslovil Najvyšší súd Slovenskej republiky v stanovisku Cpj 70/75 zo 17. 03. 1976, sa rieši vždy iba to, v akej forme tento spoluvlastnícky podiel bude naďalej navrhovateľovi patriť.

(Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica zo 16. mája 2014, sp. zn. 17Co/638/2013)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením okresný súd zastavil konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) z dôvodu, že napriek výzve súdu na doplatenie súdneho poplatku vo výške 622 € navrhovateľ poplatok nezaplatil. Výška poplatku sa v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva určuje podľa § 7 ods. 9 Zákona o súdnych poplatkoch zo základu, ktorým je cena podielu žiadaného navrhovateľom. Cenou podielu žiadaného navrhovateľom treba pre určenie základu poplatku rozumieť cenu spoluvlastníckeho podielu, o ktorom navrhovateľ uvádza, že mu patrí a nie cenu spoluvlastníckeho podielu odporcov, ani cenu celej veci, ktorá je v spoluvlastníctve a to aj vtedy, keď navrhovateľ navrhuje, aby bola celá vec prikázaná do jeho výlučného vlastníctva.

Proti uzneseniu okresného súdu sa navrhovateľ odvolal. Nesúhlasil s názorom okresného súdu, že za základ poplatku v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa podľa § 7 ods. 9 Zákona o súdnych poplatkoch považuje cena spoluvlastníckeho podielu, ktorý vlastní navrhovateľ. Okresnému súdu ako reakciu na výzvu na doplatenie súdneho poplatku oznámil, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí z 29. 03. 2011 sp. zn. 4M Cdo 10/2009 považuje za základ poplatku v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva tiež cenu spoluvlastníckeho podielu odporcu, preto výzva na zaplatenie súdneho poplatku nie je dôvodná. Obdobne z ceny spoluvlastníckeho podielu odporcu vychádzal Okresný súd Považská Bystrica pri spoplatnení druhovo totožného konania vo veciach 7C/18/2008 a 7C/47/2008. Navrhovateľ v podaní adresovanom Okresnému súdu Banská Bystrica 09. 07. 2013 poukázal aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR, ktorý za účelom jednotného výkladu ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 116/1966 Zb. o súdnych poplatkoch prijal zjednocujúci výklad, ale okresný súd sa vyjadrením navrhovateľa vôbec nezaoberal. Rozhodnutie okresného súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku odporuje zákonu. Preto žiada, aby uznesenie okresného súdu bolo zrušené a vec vrátená okresnému súdu na ďalšie konanie. (tento judikát pochádza z portálu www.najpravo.sk)

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2450
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: