Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Spoplatnenie návrhu na uznanie rozsudku podľa Nariadenia Rady 44/2001

najpravo.sk • 17.2. 2014, 12:32

Článok 52 Nariadenia rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach neurčuje, že konanie o vyhlásení vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia je bez akéhokoľvek poplatku, odvodu alebo inej platby.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013, sp. zn. 8 Cdo 5/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Humenné uznesením zo 21. decembra 2012, č. k. 5 Ecud 1/2012-19 zastavil konanie o návrhu oprávneného na vyhlásenie rozsudku Okresného súdu Plzeň – mesto zo dňa 17. 02. 2010, č. k. 36 C 244/2009 za vykonateľný v Slovenskej republike. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch") a článkom 52 Nariadenia rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Nariadenia"). Oprávnený nezaplatil súdny poplatok v súlade s položkou 18d Sadzobníka súdnych poplatkov ani po výzve súdu, aby poplatok zaplatil v lehote a poučení o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku.

Krajský súd v Prešove na odvolanie oprávneného uznesením z 30. apríla 2013, sp. zn. 21 CoE 37/2013 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil (§ 219 ods. 1 O. s. p.). V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že účelom článku 52 Nariadenia bolo zjednotiť prax v jednotlivých štátoch, keď v niektorých z nich bol poplatok za návrh na vyhlásenie vykonateľnosti vyberaný pevnou danou čiastkou, zatiaľ čo v iných bol závislý na výške plnenia v rozhodnutí, ktoré malo byť vyhlásené za vykonateľné. Zavedenie nutnosti pevnej sadzby prispelo k naplneniu cieľa Nariadenia zjednodušením formalít nevyhnutných pre uznanie a výkon rozhodnutí vydaných v iných členských štátoch (rozsudok ESD vo veci J. proti H., 42-76, a tiež D., B. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 3035.; a Gołaczyński, J.: Uznanie i stwierĎzenie wykonalności według cywilnych i handlowych). Ustanovenie článku 52 Nariadenia neobsahuje výslovné znenie „bez akéhokoľvek poplatku", „bezplatné", „zadarmo", atď., ktoré by určovalo, že konanie o vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia je bez akejkoľvek náhrady. Súd prvého stupňa náležite postupoval pri aplikácii § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch. Súd prvého stupňa preto rozhodol správne, keď konanie zastavil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1203

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: