Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Oslobodenie správcu od súdnych poplatkov

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:02

Zákonom č. 621/2005 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. januára 2006 zmenené a doplnené znenie § 4 ods. 2 písm. m/ zák. č. 71/1992 Zb., podľa ktorého je správca oslobodený od poplatkovej povinnosti podľa osobitného predpisu. Je zrejmé, že správcom, podľa osobitného predpisu majú byť správcovia podstaty podľa konkurzných a vyrovnacích resp. reštrukturalizačných predpisov. Poznámka 3f uvedená pri § 4 ods. 2 písm. m/ odkazuje len na zákon č. 7/2005 Z. z. / o konkurze a reštrukturalizácii / a nie aj na zákon č. 328/1991 Zb. / o konkurze a vyrovnaní /, podľa odvolacieho súdu je však potrebné oslobodenie od poplatkovej povinnosti vzťahovať i na správcov podstaty v konkurzných konaniach vedených podľa zákona č. 328/1991 Zb. Zmysel, princíp, cieľ a charakter konkurzných konaní vedených podľa oboch zákonov je rovnaký. Ak bolo záujmom zákonodarcu oslobodiť od platenia súdnych poplatkov v súdnych konaniach, v ktorých vystupujú ako účastníci konania správcovia podstaty súdom ustanovený a pod jeho dozorom vykonávajúcich osobitné úlohy v konkurznom konaní, nie je dôvod z poplatkového hľadiska rozlišovať správcov v konkurzoch vyhlásených podľa zákona č. 7/2005 Z. z.. a správcov v konkurzoch vyhlásených podľa predchádzajúceho zákona č. 328/1991 Zb. Neuvedenie zákona č. 328/1991 Zb. v odkaze k § 4 ods. 2 písm. m/ je zjavne len legislatívno-technickou chybou spôsobenou zrejme tým, že v čase novelizácie zákona o súdnych poplatkoch, bol už zákon č. 328/1991 Zb. zrušený a nahradený zákonom č. 7/2005 Z. z.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. 2. 2010, sp. zn. 3 Obo 6/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením žalobcovi oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok za podanú žalobu nepriznal.

Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že na majetok žalobcu bol uznesením Krajského súdu v Bratislave vyhlásený konkurz / 3K 105/99 / v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. Žalobca na základe výzvy na zaplatenie súdneho poplatku za podaný návrh, požiadal o oslobodenie od poplatkovej povinnosti s odkazom na ust. § 4 ods.2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. a taktiež poukázal na zákon č. 8/2005 Z. z. v súvislosti s výkonom funkcie správcu konkurznej podstaty.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1240

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: