Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nepriznanie oslobodenia od súdnych poplatkov v priebehu odvolacieho konania

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:05

Rozhodnutie krajského súdu o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov vydané v priebehu odvolacieho konania, nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Ide o rozhodnutie krajského súdu ako odvolacieho súdu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 7. 2010, sp. zn. 5 Co 4/2010)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Bratislave, v rámci konania o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku súdu prvého stupňa, uznesením z 10. februára 2009, sp. zn. 8 Co 410/2007 nepriznal navrhovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov za podané odvolanie s odôvodnením, že jeho majetkové pomery priznanie oslobodenia od súdneho poplatku za odvolanie vo výške 3 000,-- Sk neodôvodňujú a zároveň vzhľadom na rozhodnutie súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu vo veci samej, bolo možné ním uplatňované právo považovať od začiatku za bezúspešné.

Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal navrhovateľ odvolanie, v ktorom poukázal na poučenie napadnutého uznesenia z ktorého vyplynulo, že odvolanie voči nemu nie je prípustné. Toto poučenie označil za nesprávne z dôvodu jeho rozpornosti s ustanovením § 202 O.s.p. a namietal, že týmto rozhodnutím došlo k porušeniu zásady dvoj-inštančnosti súdneho konania. Uviedol, že vo veci žiadosti navrhovateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov Krajský súd v Bratislave nerozhodoval ako odvolací súd, pretože tu je absencia rozhodnutia prvostupňového súdu. Taktiež namietal, že z napadnutého uznesenia je zrejmé, že súd vo veci žiadosti navrhovateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov rozhodol až po meritórnom rozhodnutí vo veci samej, čo zakladá vadu konania. Navrhol napadnuté uznesenie krajského súdu zrušiť.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1533

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: