Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ospravedlniteľný dôvod v zmysle § 277 ods. 2 CSP

najpravo.sk • 11.2. 2020, 19:06

Ospravedlniteľným dôvodom v zmysle § 277 ods. 2 CSP sú len také okolnosti, ktoré na strane žalovaného nastali neočakávane, boli príčinou, že sa nemohol na pojednávanie dostaviť, prípadne svoju neúčasť vopred riadne ospravedlniť a ktoré za danej situácie možno považovať za dôvod ospravedlňujúci zmeškanie konania. Za ospravedlniteľný dôvod nie je možné považovať okolnosť, ktorá žalovanému bola známa resp. jeho právnej zástupkyni (nutnosť využiť lekársku pomoc nastala značnom čase/predstihu pred nariadeným pojednávaním), ktorá mu objektívne znemožňovala účasť na pojednávaní, avšak žiadne objektívne okolnosti nebránili tomu, aby svoju neúčasť na pojednávaní včas ospravedlnil.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2020, sp. zn. 5Obdo/26/2019, zdroj: nsud.sk; analytická právna veta: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10Cb/87/2012-303 zo dňa 3. novembra 2017 zamietol návrh žalovaného na zrušenie rozsudku pre zmeškanie č. k. 10Cb/87/2012-278 zo dňa 14.09.2017, ktorým Okresný súd Košice - okolie žalobe v celom rozsahu vyhovel a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 36.000,- eur od 02.06.2012 do zaplatenia, do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a zároveň priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške 100%.

2. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že na pojednávanie konané dňa 14.09.2017 sa dostavil právny zástupca žalobcu, žalovaný ani jeho právna zástupkyňa sa pojednávania nezúčastnili, svoju neprítomnosť ani jeden neospravedlnil a o odročenie pojednávania nepožiadali. Ďalej uviedol, že predvolanie na pojednávanie bolo žalovanému prostredníctvom jeho právnej zástupkyne riadne doručené dňa 12.06.2017 (doručenka č. l. 274 spisu). Žalobca vzhľadom na neospravedlnenú neprítomnosť žalovaného a jeho právneho zástupcu navrhol, aby súd rozsudkom pre zmeškanie, žalobe vyhovel, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu a zároveň mu nahradiť trovy konania. Nakoľko podľa súdu prvej inštancie boli splnené všetky zákonné podmienky podľa § 274 CSP, súd vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, žalobe vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 36.000,- eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 36.000,- eur od 02.06.2012 do zaplatenia a žalovaného zaviazal nahradiť mu trovy konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 695
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: