Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Konanie súdu v neprítomnosti účastníka, choroba účastníka

najpravo.sk • 13.10. 2011, 14:49

Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. určuje dve podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby súd mohol vec prejednať v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, a to a/ riadne predvolanie a b/ absencia žiadosti o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu (o takú absenciu ide vtedy, keď účastník konania buď vôbec nepožiada o odročenie pojednávania, alebo keď o odročenie pojednávania síce požiada, avšak nepreukáže existenciu dôležitého dôvodu na odročenie pojednávania).

V zmysle ustálenej judikatúry súdov je choroba účastníka (právneho zástupcu účastníka) preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou považovaná za dôležitý dôvod v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, treba prejednanie veci v jeho neprítomnosti kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 31/1995).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. 9. 2011, sp. zn. 3 Cdo 204/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Ružomberok rozsudkom z 31. mája 2007 č.k. 3 C 259/2005-309 určil, že je neplatná zmluva uzavretá 27. júla 2005 medzi žalobcom (prevodcom) a žalovanou (nadobúdateľkou) ohľadom prevodu obchodného podielu v spoločnosti E., s.r.o. (IČO: X.). Súd prvého stupňa rozhodol tiež o trovách konania. Pri rozhodovaní vo veci samej vychádzal zo záveru, že žalobca osvedčil existenciu svojho naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení (§ 80 písm. c/ O.s.p.). Na základe výsledkov dokazovania, vykonaného medziiným výpoveďami svedkov, listinnými dôkazmi a znaleckými posudkami mal súd jednoznačne preukázané, že žalobca tento právny úkon vlastnoručne nepodpísal. Vzhľadom na toto zistenie a jeho dopad na prejednávanú vec súd nevyhovel návrhom žalovanej na vykonanie ďalšieho dokazovania. Právny úkon nepodpísaný žalobcom nemohol mať totiž v žiadnom prípade za následok prevod predmetného obchodného podielu, takže ďalšie dokazovanie by bolo neúčelné. Výrok o trovách odôvodnil súd poukázaním na § 142 ods. 1 O.s.p. a plný úspech žalobcu v konaní.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1448

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: