Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Definícia pojmu „procesný postup“

najpravo.sk • 21.3. 2019, 18:19

Pod pojmom „procesný postup“ sa rozumie len faktická, vydaniu konečného rozhodnutia predchádzajúca činnosť alebo nečinnosť súdu, teda sama procedúra prejednania veci (to, ako súd viedol konanie alebo spor) znemožňujúca účastníkovi (strane sporu) realizáciu jej procesných oprávnení a mariaca možnosti jej aktívnej účasti na konaní. Tento pojem nemožno vykladať extenzívne jeho vzťahovaním aj na faktickú meritórnu rozhodovaciu činnosť súdu. „Postupom súdu“ možno teda rozumieť iba samotný priebeh konania, nie však rozhodnutie súdu posudzujúce opodstatnenosť žalobou uplatneného nároku. Pokiaľ „postupom súdu“ nie je rozhodnutie súdu - finálny (meritórny) produkt prejednania veci v civilnom konaní, potom už „postupom súdu“ zásadne nemôže byť ani časť rozhodnutia - jeho odôvodnenie (obsah, spôsob, kvalita, výstižnosť, presvedčivosť a úplnosť odôvodnenia), úlohou ktorej je vysvetliť dôvody, so zreteľom na ktoré súd rozhodol.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2019, sp. zn. 2Cdo/225/2018, zdroj: nsud.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. augusta 2017 č. k. 31 P 117/2014-359 konanie v časti úpravy styku otca s maloletými deťmi nezastavil; upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi každý nepárny rok počas zimných sviatkov od 24. decembra od 9.00 hod. do 3. januára nasledujúceho roka do 16.00 hod., každý párny rok počas veľkonočných prázdnin od Veľkonočného štvrtku, ktorým začínajú veľkonočné prázdniny od 9.00 hod. do Veľkonočného pondelka do 16.00 hod., každý rok počas letných prázdnin od 1. augusta od 9.00 hod. do 21. augusta do 16.00 hod.; tretím výrokom uložil matke povinnosť maloleté deti na styk s otcom pripraviť a otcovi styk s deťmi umožniť; vyslovil, že v uvedené dni a hodiny je otec oprávnený maloleté deti od matky detí v mieste bydliska otca prevziať a povinný matke v stanovené dni a hodiny v mieste bydliska otca detí odovzdať; náklady maloletých detí spojené s cestovaním detí z miesta bydliska maloletých detí z U. do miesta bydliska otca na Slovensku a späť za účelom realizácie styku otca s deťmi uložil hradiť obom rodičom rovným dielom; návrh otca na zmenu výchovného prostredia k maloletým deťom vylúčil na samostatné konanie; vyslovil, že týmto rozsudkom došlo k zmene rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica zo 14. februára 2013 č. k. 32 P

135/2012-72 v časti úpravy styku otca s maloletými deťmi; rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov tohto konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3634

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: