Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Osvedčovanie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:04

Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia posudzuje len podľa obsahu návrhu a k nemu pripojených, prípadne dodatočne predložených listín. Takýto postup súdu predpokladá platná právna úprava (§ 115 ods. 1 O.s.p. a contrario, § 75 ods. 7 O.s.p.) sledujúca tým dosiahnutie účelu právneho inštitútu predbežného opatrenia, ktorým je rýchle a pružné riešenie situácie vyžadujúcej okamžitý zásah súdu. Ak by sa v konaní o nariadenie predbežného opatrenia malo trvať na požiadavke riadneho vykonania a hodnotenia dôkazov, mohol by byť účel tohto procesného inštitútu zmarený.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 7. 2010, sp. z n. 5 Cdo 65/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Košice - okolie uznesením z 29. mája 2009, č.k. 12 P 55/2009-13 zamietol návrh otca maloletého na vydanie predbežného opatrenia, ktorým žiadal, aby súd uložil matke maloletého povinnosť odovzdať časť jej mzdy vo výške 150 € do jeho rúk. Zároveň vyslovil, že o trovách konania predbežného opatrenia bude rozhodnuté vo veci samej. Dospel k záveru, že v danom prípade tu nie je naliehavosť predbežnej úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, a preto nie je nevyhnutne potrebné nariadením predbežného opatrenia matke uložiť povinnosť prispievať na výživu maloletého A., nakoľko potreby maloletého dieťaťa sú zabezpečené aspoň v nevyhnutnej miere. Poukázal na to, že až na základe ďalšieho dokazovania o vhodnosti rodiča, ktorému má byť maloletý A. zverený do starostlivosti, bude môcť súd rozhodnúť aj o určení vyživovacej povinnosti toho rodiča, ktorému maloletý A. do výchovy a starostlivosti zverený nebude.

Krajský súd v Košiciach na odvolanie otca maloletého uznesením z 31. augusta 2009, sp. zn. 7 CoP 280/2009 napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne v zmysle § 219 O.s.p. potvrdil. V celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu o nesplnení podmienok pre okamžitý zásah súdu vo forme navrhovaného predbežného opatrenia.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1799

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: