Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súčinnosť súdu pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného

najpravo.sk • 16.4. 2019, 16:34

Súd nie je povinný žalobcovi poskytovať súčinnosť pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného. Práve opačný postup súdu by mohol spôsobiť porušenie zásady rovnosti strán sporu a zásady kontradiktórnosti. Súd nemôže podávať informácie žalobcovi, pri identifikácii subjektu, ktorý má vystupovať na strane žalovaného. Išlo by o preferenčné zaobchádzanie, ktoré by bolo bezdôvodným zvýhodňovaním jednej strany.

Ak podanie žalobcu nemá náležitosti žaloby týkajúce sa označenia žalobcu podľa § 133 až 135 CSP a napriek výzve súdu tieto vady žalobca neodstráni, jeho podanie má byť odmietnuté (§ 129 ods. 3 CSP).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2019, sp. zn. 8Cdo/68/2017, tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Žalobca sa podaním z 27. júna 2016 domáhal voči žalovanému s označením „osoba, ktorá bola držiteľom motorového vozidla s EČV XY k 6.10.2015“ schválenia zmieru v znení, že žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu 130,- GBP do 15 dní od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru. Uviedol, že vozidlo použilo spoplatnenú cestu na území Londýna bez úhrady. Zároveň žiadal, aby súd žalobcovi poskytol súčinnosť a požiadal o vydanie údajov z evidencie vozidiel za účelom ďalšej identifikácie žalovaného, nakoľko evidencia vozidiel nie je podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke verejne prístupná.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1432

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: