Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

E-mail adresovaný súdu a zachovanie lehoty na podanie odvolania

najpravo.sk • 20.3. 2017, 17:39

Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu, pričom za doručené sa považuje odvolanie v deň doručenia e-mailu súdu, i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu.

Ak sú e-mailové podania a faxové podania zaslané po pracovnej dobe alebo v dňoch pracovného pokoja označené odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom nasledujúceho pracovného dňa, je to pre pre počítanie lehoty irelevantné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2017, sp. zn. 2Obdo/12/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 12. 08. 2015, č. k. 23Cb/219/2008-1787, návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že žalobca sa svojim návrhom zo dňa 01. 12. 2008 domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu zmluvnú pokutu vo výške 6 245 534,18 eur (188 152 962,80 Sk) s úrokom z omeškania vo výške 14,25 % ročne plynúcim od 25. 07. 2007 do zaplatenia a po začatí konania vo veci samej žiadal, aby súd nariadil predbežné opatrenie s potrebou dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2875

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: