Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vykonávanie dokazovania odvolacím súdom na verejnom vyhlásení rozsudku

najpravo.sk • 13.10. 2011, 14:47

Tým, že odvolací súd na pojednávanie, na ktorom oboznámil obsah spisu, odvolanie, vyjadrenie k odvolaniu a vykonal dokazovanie listinami spôsobom podľa § 129 O.s.p., nepredvolal účastníkov konania (žalobcu), jeho postup odporuje zákonu (§ 115 O.s.p.) a odvolací súd zaťažil konanie vadou v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Vyššie uvedené procesné úkony (oboznamovanie spisu, odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, vykonávanie listinných dôkazov) môže odvolací súd uskutočniť iba na pojednávaní, na ktoré je povinný predvolať účastníkov konania a nemôže ich uskutočniť v prípade postupu podľa § 156 ods. 3 O.s.p., ako by naznačovalo „Upovedomenie o termíne verejného vyhlásenia rozsudku" na č.l. 68 spisu.

K inštitútu verejného vyhlásenia rozsudku bez nariadenia ústneho pojednávania dovolací súd dodáva, že na verejné vyhlásenie rozsudku, ak konanie prebehlo bez nariadenia ústneho pojednávania, odvolací súd nie je povinný predvolať účastníkov konania, ale súd je povinný oznámiť miesto a čas vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením (§ 156 ods. 3 O.s.p.).

Na pojednávaní, na ktorom sa iba vyhlasuje rozsudok, súd nevykonáva žiadne procesné úkony a nemôže vykonávať dokazovanie. Aj v prípade, že by odvolací súd mienil postupovať podľa § 156 ods. 3 O.s.p., dovolací súd poukazuje na to, že obsah spisu nedáva podklad pre záver, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku skutočne bolo oznámené na úradnej tabuli odvolacieho súdu, a ani pre posúdenie, či bola zachovaná lehota vyplývajúca z § 156 ods. 3 O.s.p. Pokiaľ obsah súdneho spisu dáva (má dávať) hodnoverný obraz o súdnom konaní, je namieste záver, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku neboli riadne oznámené.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. 9. 2011, sp. zn. 3 Cdo 10/2011)

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1239

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: