Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Postup súdu po podaní žiadosti o predĺženie sudcovskej lehoty

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:03

V predmetnej právnej veci krajský súd vyzval navrhovateľku na doplnenie podania – opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporcu. Po reakcii navrhovateľky a jej žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie podania však krajský súd navrhovateľke neoznámil, či jej túto lehotu predĺžil alebo nie. Ide o sudcovskú lehotu, ktorú možno predĺžiť, ale toto predĺženie musí byť účastníkovi konania, ktorý o predĺženie lehoty požiadal, oznámené spolu s určením ďalšej lehoty, v ktorej má byť úkon vykonaný. Cieľom tohto oznámenia je predísť plynutiu lehoty po neurčitý čas, oznámiť účastníkovi konania, či jeho žiadosti o predĺženie lehoty bolo vyhovené alebo nie, a zároveň aby po uplynutí tejto predĺženej lehoty bolo možné postupovať podľa príslušných ustanovení hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. 7. 2011, sp. zn. 2 Sžo 200/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Trnave napadnutým uznesením č.k. 38 Sp 98/2009-14 zo dňa 11.júna 2010 podľa ustanovenia § 250p Občianskeho súdneho poriadku odmietol opravný prostriedok navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu, ktoré navrhovateľka vo svojom opravnom prostriedku presne neoznačila. Dôvodom odmietnutia opravného prostriedku navrhovateľky bolo nedoplnenie opravného prostriedku. Krajský súd postupom podľa § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku vyzval navrhovateľku na doplnenie neúplného opravného prostriedku uznesením č.k. 38 Sp 98/2009-5 zo dňa 15.októbra 2009, ktoré navrhovateľka prevzala dňa 26.októbra 2009. Na toto uznesenie navrhovateľka reagovala listom zo dňa 5.novembra 2009 a žiadala o predĺženie lehoty na opravu a doplnenie neúplného podania; do rozhodnutia krajského súdu (11.júna 2010) všk na výzvu nereagovala a opravný prostriedok nedoplnila.

Proti tomuto uzneseniu podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie. Uviedla, že ako oprávnená osoba po jej nebohej matke T. F. si uplatňuje nárok na vrátenie vlastníctva k pozemkom. Zo Štátneho archívu v Bratislave dostala rozhodnutie zo dňa 29.januára 1948, že jej starému otcovi boli konfiškované pozemky na základe bodu C nariadenia č. 104/1945 Zb., ale jej starý otec nikdy nebol právoplatne odsúdený. Na základe tejto skutočnosti žiada o opätovné prešetrenie prípadu a zistenie, či jej tieto pozemky patria alebo nie. K odvolaniu priložila rozhodnutie Konfiškačnej komisie v Šamoríne č. 3/2/48 zo dňa 29.januára 1948, návrh na vrátenie vlastníctva podľa zákona č. 503/2003 Z.z., výpisy z listov vlastníctva č. X. pre k.ú. V. P., a výpisy z PK vložky č. X. pre k.ú. V. P..

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1302

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: