Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odpustenie zmeškania lehoty, práceneschopnosť počas plynutia lehoty na podanie odporu

najpravo.sk • 16.7. 2018, 17:13

Prekážka nemusí trvať počas celej lehoty, ale môže nastať aj na jej konci, t. j. aj deň pred skončením lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu. V praxi nemožno vylúčiť, že účastník urobí procesný úkon v posledný deň lehoty, a teda k jej zmeškaniu nedochádza. Ak by sa prijal záver o znemožnení podať v lehote opravný prostriedok, v danom prípade odpor proti platobnému rozkazu, pre prekážku na strane účastníka v podobe jeho náhleho ochorenia, lebo od doručenia rozhodnutia do okamihu prekážky mal dostatok času na jeho podanie, nedôvodne by dochádzalo v podstate ku „skráteniu“ lehoty na podanie opravného prostriedku, čo je neprípustné. Navyše, tu musí existovať príčinná súvislosť medzi ospravedlniteľným dôvodom (v tomto prípade chorobou) a zmeškaním lehoty.

 (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. 4 Cdo 73/2018)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nové Zámky (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) zamietol návrh žalovanej na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu Okresného súdu Nové Zámky č. k. X zo 7. augusta 2013. Uviedol, že platobný rozkaz žalovaná prevzala 3. októbra 2013 a lehota na podanie odporu  proti platobnému rozkazu uplynula 18. októbra 2013. Žalovaná podala 22. októbra 2013 žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odporu spolu s odôvodneným odporom  proti platobnému rozkazu, ktorú odôvodnila tým, že bola od 16. októbra 2013 do 1. novembra 2013 práceneschopná. Súd prvého stupňa práceneschopnosť žalovanej nepovažoval za ospravedlniteľný dôvod na zmeškanie lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu z dôvodu, že do 16. októbra 2013, kedy bola žalovaná uznaná za práceneschopnú, mala dostatok časového priestoru na podanie odporu proti platobnému rozkazu.

2. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalovanej uznesením z 31. marca 2014 sp. zn. 25 Co 152/2014, napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd, ktorý sa v zmysle § 219 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“) v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, skonštatoval správnosť a úplnosť podaných dôvodov uznesenia súdu prvej inštancie. 

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3188

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: