Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodovanie o odklade exekúcie a vážne ohrozenie oprávneného

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:28

Je na súde, aby podľa celého stavu veci spravodlivo zvážil pomer rizika nepriaznivých následkov spôsobených prípadným neodložením exekúcie povinnému a rizika vážneho ohrozenia oprávneného vyvolaného eventuálnym odkladom, tým zvlášť, že uznesenie o odklade nie je napadnuteľné odvolaním. Všeobecné súdy už judikovali, že nestačí povinnému doložiť návrh na odklad iba „zmenou pomerov" (napr. podanie dovolania), ale je nutné preukázať, že už bolo začaté konanie vo veci (rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky č. 21/1981, s. 175). V naznačenom smere zákon síce chráni záujmy povinného, nesmie však zároveň ani zanedbávať záujmy oprávneného, pretože v jeho prospech už bola exekúcia nariadená a oprávnený má právo žiadať, aby v nej bolo pokračované a aby sa uspokojenie jeho nároku neodďaľovalo.

(nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. mája 2004, č. k. III. ÚS 60/04-70)

Z odôvodnenia:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") bola 20. mája 2003 doručená sťažnosť Ing. arch. L. B., bytom R. (ďalej len „sťažovateľ"), zastúpeného advokátkou Mgr. Z. K., PhD., B., ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava"), čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor") a čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „protokol č. 1") uznesením Okresného súdu vo Zvolene sp. zn. 11 Er 30/03 z 20. marca 2003 (ďalej len „okresný súd" a „uznesenie z 20. marca 2003") a konaním, ktoré mu predchádzalo.

Z obsahu sťažnosti sťažovateľa vyplýva, že okresný súd poverením č. 5611 018273 z 15. januára 2003 poveril súdneho exekútora JUDr. M. J., so sídlom v L., (ďalej len „exekútor"), vykonaním exekúcie proti povinnému Roľníckemu družstvu Látky (ďalej len „povinný" alebo „žalovaný") na uspokojenie pohľadávky sťažovateľa ako oprávneného vo výške 320 625 Sk s príslušenstvom na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia okresného súdu sp. zn. Cb 432/01 z 19. decembra 2001 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd") sp. zn. 41 Cob 110/02 z 30. októbra 2002. Exekúcia na návrh oprávneného proti povinnému je vykonávaná na tomto exekútorskom úrade pod sp. zn. EX 41/03.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1275

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: