Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Oprávnenie exekučného súdu na preskúmanie rozhodcovského rozsudku

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:33

Exekučný súd je pri postupe podľa § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní oprávnený hľadieť na rozhodcovský rozsudok tak, akoby materiálne právoplatný nebol - nie je ním teda viazaný v zmysle § 159 O.s.p. a môže ho preskúmavať z hľadísk vyjadrených v § 45 ZoRK aj čo do jeho materiálnej správnosti. Môže teda skúmať, či sú tu dôvody na zastavenie uvedené v § 268 O.s.p. (resp. súčasnom § 57 Ex. por.), či sú tu nedostatky uvedené v § 40 písm. a) alebo b) ZoRK, alebo či rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Toto ustanovenie (§ 45 ZoRK) potom treba považovať za to zákonné zmocnenie, ktoré umožňuje exekučnému súdu jeho skúmanie.

(uznesenie Krajského súdu Prešov z 5. 5. 2010, sp. zn. 3CoE 29/2010)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením prvostupňový súd zastavil exekučné konanie v časti istiny 191,20 eur a v časti týkajúcej sa vymoženia úroku z omeškania vo výške 0,25 % denne zo sumy 325,30 eur od 27. 07. 2008 do zaplatenia. Nepriznal trovy exekučného konania v zastavenej časti súdnemu exekútorovi JUDr. RK, Exekútorský úrad Bratislava a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania v časti, v ktorej bolo exekučné konanie zastavené.

Pri preskúmaní žiadosti o udelenie poverenia, návrhu oprávneného, exekučného titulu a priloženej zmluvy o úvere prvostupňový súd zistil, že oprávnený s povinnou uzavreli dňa 19. 12. 2007 zmluvu o úvere, na základe ktorej poskytol oprávnený povinnej úver vo výške 199,16 eur (6 000 Sk). Povinná sa zaviazala vrátiť uvedenú čiastku oprávnenému spolu s príslušným poplatkom vo výške 191,20 eur (5 760 Sk) v 12-tich mesačných splátkach po 32,53 eur (980 Sk) počnúc dňom 22. 01. 2008. Keďže povinná bola v omeškaní s plnením svojho záväzku, oprávnený sa obrátil na Stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom S ................................................. s návrhom, aby bola povinná zaviazaná na zaplatenie istiny 337,25 eur (10 160 Sk) s 0,25 %-ným denným úrokom z omeškania zo sumy 325,30 eur (9 800 Sk) od 27. 07. 2008 do zaplatenia a trov konania. Stály rozhodcovský súd návrhu oprávneného v celom rozsahu vyhovel, pričom z jeho odôvodnenia vyplýva, že žalovaná suma pozostáva z nezaplateného úveru, poplatku za jeho poskytnutie vo výške 325,30 eur (9 800 Sk) a poplatku za upomienku vo výške 11,95 eur (360 Sk).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1728

Nový príspevok

pomoc pri neopravnenej exekucii

chcela by som vediet či exekutor opravnene stiahol peniaze s učtu ak na učet mi poukazovali každy mesiac pridavky na dieta a po dobu štyroch rokov som nemala pravo peniaze s učtu vyberat. Banke mi povedali že exekutor nema narok a ani exekucia sa nevstahuje na pridavky na dieta. Dnes som exekutora Dr Banga kontaktovala a chcela som vysvetlenie ake mal pravo na tieto peniaze že v banke mi zistili že on nane žiadny narok nema sa vyjadril citujem že v banke su debili a on to riešit nemieni a ani ho nezaujima odkial peniaze na učet chodia mam podat nanho žalobu.

DENISA | 20.01.2012 13:54
PoUtStŠtPiSoNe
: