Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

najpravo.sk • 8.2. 2021, 13:13

Pri rozhodovaní o odklade vykonateľnosti musí dovolací súd zohľadniť tak ujmu, ktorá môže dovolateľovi vzniknúť v prípade, že nebude odložená vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ako aj prípadnú ujmu protistrany, spočívajúcu v tom, že táto strana sporu sa v dôsledku odkladu vykonateľnosti rozhodnutia dočasne musí zdržať realizácie práv, ktoré jej z tohto rozhodnutia vyplývajú. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe, dovolací súd odloží vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia vtedy, keď možná ujma hroziaca v prípade neodloženia vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia na strane toho, kto o odklad žiada, prevyšuje do úvahy prichádzajúcu ujmu opačnej procesnej strany.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. decembra 2020, sp. zn. 4Obdo/96/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:  

1. Okresný súd Kežmarok (ďalej aj ako „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 22. novembra 2018, č. k. 2Cb/92/2004-836, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 31.495,- Eur s 9 % úrokom z omeškania ročne od 5.4.2003 do zaplatenia ako náhradu škody - ušlého zisku za mesiac november 2002, a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Ďalším výrokom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť náhradu škody - ušlého zisku za mesiac december 2002 v sume 31 624,- Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, za mesiace január až december 2003 v sume 379 488,- Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, za mesiace január až december 2004 v sume 373 775,40 Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, za mesiace január až december 2005 v sume 364 972,32 Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, za mesiace január až december 2006 v sume 357 599,40 Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, za mesiace január až december 2007 v sume 330 390,96 Eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z tejto sumy od 5.4.2003 až do zaplatenia, a to všetko do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Súd prvej inštancie žalobu nad sumu 1 869 345,08 Eur zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi voči žalovanému priznal nárok na 100 % náhradu trov konania. O trovách štátu rozhodol tak, že Slovenská republika zastúpená Okresným súdom Kežmarok má voči žalovanému nárok na 100 % náhradu trov štátu.

2. Rozsudok súdu prvej inštancie napadol odvolaním žalovaný, o ktorom rozhodol Krajský súd v Prešove (ďalej aj ako „odvolací súd“) rozsudkom z 11. júna 2020, č. k. 6Cob/22/2019-997 tak, že potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v tých častiach výrokov I., II., rozsudku súdu prvej inštancie, v ktorých bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi jednotlivé istiny. V prevyšujúcej časti výrokov I., II., rozsudku súdu prvej inštancie, v ktorých bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania z jednotlivých istín, ako aj v celej časti výrokov IV., a V., ktorými bolo rozhodnuté o nároku na náhradu trov konania a štátu, rozsudok zrušil a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 453
PoUtStŠtPiSoNe
: