Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
Predplatné
Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nevykonanie dôkazu a prípustnosť dovolania

najpravo.sk • 26.1. 2012, 17:38

Prípadné nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení (vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. Neúplne zistený skutkový stav je dôsledkom tzv. inej procesnej vady konania majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), ktorá je síce relevantný dovolací dôvod (možno ju uplatniť v procesne prípustnom dovolaní), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2010, sp. zn. 3 Cdo 214/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Rožňava rozsudkom z 12. novembra 2001 č.k. 10 C 1932/1997-135 rozhodol o povinnosti žalovaného nezasahovať do výkonu práva žalobkyne užívať byt v obci S. a o jeho povinnosti vydať žalobkyni kľúče od tohto bytu. Žalobu o ochranu osobnosti vylúčil na samostatné konanie s tým, že v tomto konaní bude rozhodnuté aj o trovách celého konania.

Okresný súd Rožňava rozsudkom zo 14. apríla 2003 č.k. 8 C 24/2003-20 zamietol žalobu, ktorou žalobkyňa v rámci ochrany osobnosti žiadala, aby súd uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť jej náhradu nemajetkovej ujmy 1 000 000 Sk (33 193,91 €). Dospel k záveru, že výroky žalovaného týkajúce sa priebehu manželského spolužitia so žalobkyňou, rozvratu ich vzájomných vzťahov a starostlivosti žalobkyne o ich maloleté deti, ktoré žalovaný predniesol v iných súdnych konaniach v rámci uplatňovania svojich procesných práv, nemožno považovať za neoprávnený zásah do osobnostných práv žalobkyne (§ 11 a § 13 Občianskeho zákonníka). Vzhľadom na to neopodstatnene podanú žalobu zamietol. Aplikujúc § 142 ods. 2 a § 150 O.s.p. uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania 16 020 Sk (531,76 €). Pri rozhodovaní o trovách zohľadnil čiastočný úspech žalovaného a tiež sociálne pomery žalobkyne, pričom za dôvody hodné osobitného zreteľa na jej strane považoval to, že sa stará o dve maloleté deti, bola na materskej dovolenke, poberala materský príspevok, je nezamestnaná a okrem bytu nemá iný majetok. So zreteľom na tieto okolnosti žalovanému čiastočne (vo výške 50 %) nepriznal náhradu trov konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1273

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: