Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vykonávanie dôkazu fotokópiou listiny

najpravo.sk • 24.5. 2012, 20:02

Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny (prvopis, pôvodné znenie), alebo o odpis či fotokópiu (fotograficky zhotovenú kópiu alebo iným spôsobom zhotovenú kópiu). Aj fotokópia listiny je spôsobilá byť vykonaná ako dôkaz zákonom predpokladaným spôsobom. Občiansky súdny poriadok v žiadnom svojom ustanovení neukladá súdu povinnosť vykonávať dôkaz iba originálom listiny. Od spôsobilosti listiny byť dôkazným prostriedkom však treba odlišovať spôsob vykonania dôkazu listinou súdom a posudzovanie pravosti a pravdivosti listiny. Pravosťou a pravdivosťou listiny sa súd zaoberá v rámci hodnotenia dôkazov, t. j. v rámci činnosti, pri ktorej súd hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliada na to, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Dôkaz vykonaný fotokópiou listiny hodnotí súd ako každý iný dôkaz podľa zásad uvedených v ust. § 132 O. s. p. V prípade vykonania dôkazu fotokópiou listiny možno len zvážiť jeho dôkaznú silu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. 11. 2010, sp. zn. 3 Obo 61/2009)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 20 249,74 € (610 043,60 Sk). Vo zvyšku žalobu zamietol. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania 63 494,90 € k rukám právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa žalobou v znení jej zmeny uplatnenej na pojednávaní dňa 27. 08. 1998 (č. l. spisu 113) a v podaní zo dňa 23. 11. 1998 (č. l. spisu 201) a následne pripustenej súdom dňa 26. 11. 1999 (č. l. spisu 243) domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 10 064 656, 60 Sk s 20% úrokom z omeškania od splatnosti jednotlivých žalovaných faktúr do 31. 10. 1998. Podaním zo dňa 23. 02. 2006 (č. l. spisu 392) žalobca vzal žalobu čiastočne späť v sume 610 043,60 Sk a zotrval na žalobe v sume 9 454 613,- Sk s 18% ročným úrokom z omeškania od splatnosti jednotlivých žalovaných faktúr do zaplatenia, a to titulom zaplatenia kúpnej ceny za dodávku tovaru v období od 21. 03. 1994 do 21. 04. 1994. Žalovaný v konaní namietal, že žiadny dlh voči žalobcovi nemá a spochybnil podpisy svojich pracovníkov na dodacích listoch predložených žalobcom.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1173

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: