Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Práva zo zodpovednosti za vady predanej veci

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:28

Podľa § 623 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primerané zľavy z ceny veci.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že právo voliť medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, ak pri jej opätovnom vyskytnutí po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe odstraňovaná opätovne vyskytne. O rovnakej vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci, nie je podstatné akým spôsobom bola vada odstraňovaná.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 10/2009, zo dňa 30. novembra 2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Martin rozsudkom z 2. apríla 2007 č.k. 8 C 142/2006-106 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 42 000,-- Sk s 12 % úrokom z omeškania od 18. októbra 2005 do zaplatenia proti vydaniu motocykla Z., typ X. č. rámu L.. Zamietnutie žaloby odôvodnil vykonaným dokazovaním, na základe ktorého nebolo preukázané, že predmetný motocykel mal súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, prípadne že sa jednalo o opätovné vyskytnutie sa tej istej vady po oprave. Právne vec zdôvodnil poukazom na ustanovenie § 597 ods. 1 a § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka. Priznanie trov konania žalovanému zdôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2636

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: