Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
TlačPoštaZväčšiZmenši

Súbežné uplatnenie nároku na úrok z omeškania a zmluvnú pokutu

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:21

Žiaden právny predpis, vrátane zákonných ustanovení upravujúcich spotrebiteľské zmluvy, súbežné uplatnenie nároku na úrok z omeškania a zmluvnú pokutu za porušenie zmluvného záväzku omeškaním splnenia peňažného záväzku nevylučuje (nakoľko každé omeškanie splnenia peňažného dlhu je zo zákona sankcionované úrokom z omeškania, ustanovenia o možnosti dojednania zmluvnej pokuty by v tejto súvislosti stratili zmysel).

(rozsudok Krajského súdu Trnava z 10. 11. 2009, sp. zn. 21Cob/40/2009)

Z rozhodnutia:

Žalobca sa v konaní domáhal voči žalovanému zaplatenia 9.922, - Sk s príslušenstvom - 0, 1 % denným úrokom z omeškania ako plnenia zo zmluvy o revolvingovom úvere č. 1019850229 zo dňa 23.1.2003, povinnosti vyplývajúce z ktorej žalovaný porušil tým, že splátky úveru neuhrádzal včas a riadne v dohodnutých mesačných intervaloch. Poukazoval na to, že žalovaná suma zahŕňa istinu vo výške 9.722, - Sk a zmluvnú pokutu (súčet všetkých sankčných poplatkov vo výške 2.000, - Sk). Súčasne žiadal zaviazať žalovaného k povinnosti zaplatiť mu zmluvnú pokutu vo výške 1.944, 50 Sk (20 % z istiny 9.722, - Sk).

Okresný súd v Galante rozsudkom zo dňa 5.11.2008 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 9.722, - Sk s 0, 1 % denným úrokom z omeškania od 11.9.2007 do zaplatenia a na trovách konania 4.282, 44 Sk, všetko do troch dní (v rozhodnutí doručovanom účastníkom konania zjavne nesprávne uviedol úrok z omeškania zo sumy 19.722, - Sk od 11.9. do zaplatenia a trovy konania vo výške 34.282, 44 Sk). Vo zvyšku súd návrh zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3006
PoUtStŠtPiSoNe
: