Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

najpravo.sk • 26.7. 2018, 17:02

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. sa neobmedzuje len na prípady vysokej úrovne predchádzajúceho uplatnenia poškodeného v spoločnosti (v kultúrnej, umeleckej, športovej a podobnej sfére života), ale je opodstatnené aj v prípadoch ďalších, v ktorých to odôvodňujú individuálne okolnosti zistené vykonaným dokazovaním. V praxi všeobecných súdov ide o okolnosti najrozmanitejšej povahy, ktoré môžu, avšak nemusia odzrkadľovať mieru spoločenského angažovania sa poškodeného pred škodovou udalosťou.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. 3Cdo/209/2017)

Z odôvodnenia:

1. Žalobca 1/ sa v konaní domáhal náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia s príslušenstvom, 50 % zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 60 545,71 € a náhrady liečebných nákladov s príslušenstvom. Žalobkyňa 2/ sa domáhala náhrady za bolesť a náhrady pohrebných a liečebných nákladov s príslušenstvom. Žalobcovia 1/ a 2/ poukazovali na to, že 15. januára 2007 utrpeli ťažké zranenia pri dopravnej nehode spôsobenej Q. S., vodičom motorového vozidla zn. Fiat Punto EČ: T., ktorý na zľadovatelej vozovke dostal šmyk a narazil do skupiny ľudí stojacej na okraji vozovky. Medzi nimi boli aj žalobcovia 1/ a 2/, ktorí sú preto v danom spore aktívne legitimovaní. Prevádzateľ motorového vozidla mal so žalovanou uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z.z.“). Žalovaná je preto v danom prípade pasívne legitimovaná.

2. Okresný súd Rožňava (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) medzitýmnym rozsudkom zo 17. júna 2009 č.k. 10 C 57/2008-151 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 24. novembra 2009 sp. zn. 6 Co 252/2009 (ďalej len „medzitýmny rozsudok“) rozhodol, že základ žalobou uplatnených nárokov je daný v rozsahu 90 %. Po zohľadnení čiastočných plnení poskytnutých žalobcom 1/ a 2/ žalovanou a po čiastočnom späťvzatí žaloby a čiastočnom zastavení konania vylúčil na samostatné konanie rozhodovanie o nároku žalobcu 1/ na bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj o nároku na zvýšenie náhrady za sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške 54 491,14 €, na liečebné náklady s príslušenstvom a o nároku žalobkyne 2/ na úrok z omeškania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1547

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: