Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Stret prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov, objektívna zodpovednosť

najpravo.sk • 25.1. 2017, 18:45

Ak došlo k stretu prevádzok dopravných prostriedkov, z ktorého vznikla ich prevádzateľom, resp. niektorému z nich škoda, je treba ich vzťah pri vyporiadaní škody posudzovať podľa § 431 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje vyporiadanie škody vzniknutej samotným prevádzateľom následkom stretu medzi nimi, a nie podľa § 427 Občianskeho zákonníka, ktorý možno aplikovať na nároky tretích osôb proti prevádzateľovi na náhradu škody ním spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku, teda nároky poškodených, ktorým bola osobitnou povahou prevádzky dopravných prostriedkov spôsobená škoda. I keď v obidvoch prípadoch ide o objektívnu zodpovednosť a ustanovenie § 431 Občianskeho zákonníka na právnu úpravu podľa ustanovení § 427 a § 428 Občianskeho zákonníka nadväzuje, je rozhodujúca účasť, ktorú mali prevádzatelia na spôsobení vzniknutej škody, pričom objektívnu mieru účasti na vzniknutej škode vyjadruje aj prípadné zavinené konanie alebo opomenutie niektorého prevádzateľa (niektorých prevádzateľov), pokiaľ nimi bola založená príčinná súvislosť vedúca k vzniku škody.

 Okruh okolností významných pre posúdenie účasti na vzniku škody pri strete prevádzok dopravných prostriedkov je širšia ako len posúdenie podielu zavineného protiprávneho konania vodičov dopravných prostriedkov. Okolnosť, že došlo k stretu prevádzka však sama osebe neznamená, že každý z prevádzateľov zúčastnených stretu zodpovedá za škodu. Nie je pritom vylúčené a neodporuje to ani pojmu objektívnej zodpovednosti za škodu, aby výsledkom porovnania účasti jednotlivých prevádzateľov na stret prevádzok bol záver, že účasť niektorého z prevádzateľov je tak minimálna (nepatrná), že nezakladá jeho zodpovednosť za škodu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. decembra 2016, sp. zn. 3 Cdo 550/2015)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Ružomberok medzitýmnym rozsudkom z 2. augusta 2013 č.k. 3 C 86/2008-585 rozhodol, že základ žalobného nároku voči žalovanému 1/ a žalovanému 3/ je solidárne opodstatnený v celom rozsahu a že základ žalobného nároku voči žalovanému 2/ a žalovanému 4/ nie je solidárne opodstatnený. V odôvodnení uviedol, že v konaní bolo preukázané, že 29. mája 2006 okolo 10,20 hod. v okrese Ružomberok na ceste č. I./18 smerom na Martin v blízkosti odbočky na salaš za mestskou časťou Ružomberok – Černová v kilometri 512,200 došlo k stretu motorového vozidla zn. IVECO Daily EVČ: Z., ktorého prevádzateľom bol žalovaný 1/ a vodičom J. K. a bolo poistené u žalovaného 3/ s motorovým vozidlom zn. AVIA EVČ: R., ktorého prevádzateľom a vodičom bol žalobca, pričom tohto stretu sa zúčastnilo ešte viacero motorových vozidiel – zn. IVECO 75 EVČ: P., ktorého prevádzateľom bol žalovaný 2/ a vodičom V. J., zn. FIAT DOBLO EVČ: S. s prívesným vozíkom, ktorého vodičom bol J. P., zn. ŠKODA FABIA EVČ: R., ktorého vodičkou bola M. M., zn. MERCEDES EVČ: B. s prívesom, ktorého vodičom bol P. M.. Vychádzajúc z princípu objektívnej zodpovednosti v zmysle §  431 Občianskeho zákonníka ustálil zodpovednosť za škodu spôsobenú žalobcovi dopravnou nehodou na strane žalovaného 1/ ako prevádzateľa motorového vozidla zn. IVECO Daily v plnom rozsahu a na strane žalovaného 3/ z titulu jeho postavenia poisťovateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. Z dôvodu, že v konaní nebolo preukázané, že by došlo k priamemu stretu prevádzok motorových vozidiel zn. IVECO 75 (žalovaného 2/) a zn. AVIA (žalobcu) ustálil, že zodpovednosť žalovaného 2/ a spolu s ním žalovaného 4/ ako poisťovateľa nie je opodstatnená, pričom dodal, že nebolo zistené, že by nesprávna technika jazdy vodiča vozidla zn. IVECO 75 bola v príčinnej súvislosti so vzniknutou škodou. Pokiaľ ide o ostatných účastníkom predmetnej dopravnej nehody mal za to, že nebolo preukázané vzájomné škodné pôsobenie prevádzky motorového vozidla zn. AVIA s ostatnými motorovými vozidla (zn. FIAT, ŠKODA FABIA a MERCEDES), ktoré boli účastné škodového deja.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2106

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: