Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
Predplatné
Utorok, 28. máj 2024 | meniny má Viliam , zajtra Vilma
Deň Amnesty International
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby

najpravo.sk • 2.11. 2012, 15:45

Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie zasahujúce práva právnickej osoby chránené v zmysle § 19b ods. 2 a 3 OZ. Môže ním byť aj kritika, ak táto presiahla rámec oprávnenej kritiky. Občianskoprávna sankcia za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby je založená na objektívnom princípe, teda nevyžaduje sa popri neoprávnenosti zásahu aj zavinenie pôvodcu neoprávneného zásahu. Ak zásah spočíva v skutkových tvrdeniach, pôvodca neoprávneného zásahu sa zbaví (na ňom je povinnosť tvrdenia, dôkazná povinnosť, bremeno tvrdenia, či dôkazné bremeno) občianskoprávnej sankcie, len ak preukáže, že tieto tvrdenia sú pravdivé (tzv. dôkaz pravdy). 

Vo všeobecnej rovine dovolací súd súhlasí s odvolacím súdom v tom, že pri strete dvoch základných práv, a to práva na ochranu dobrej povesti a práva na slobodu prejavu, treba zohľadniť všetky rozhodujúce konkrétne okolnosti daného prípadu, že sloboda prejavu predstavuje jeden z najdôležitejších základov demokratickej spoločnosti a jednu z hlavných podmienok pokroku a rozvoja každého jednotlivca a preto sa vzťahuje nielen na informácie alebo myšlienky priaznivo prijímané či považované za neškodné alebo za bezvýznamné, ale aj na tie, ktoré zraňujú, šokujú alebo znepokojujú a aj nadnesené a zveličujúce názory a že fyzické i právnické osoby majú v rámci slobody prejavu právo verejne (teda aj tlačou) vyslovovať svoje názory na hospodárenie obchodnej spoločnosti, v ktorej má účasť aj štát.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. 9. 2009, sp. zn. 4 Cdo 212/2007)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Košice I rozsudkom z 29. marca 2006 č.k. 15 C 120/2005-218 uložil obchodnej spoločnosti P., a.s., v žalobe označenej ako žalovaný 2/ (ďalej len žalovaný) povinnosť v denníku P. uverejniť ospravedlnenie s obsahom: „Obchodná spoločnosť P., a.s., so sídlom T. vydavateľ denníka P. sa ospravedlňuje obchodnej spoločnosti V. V. S., a.s., so sídlom K. za to, že v článku uverejnenom na titulnej strane denníka P. zo dňa 6.9.2004 s titulkom „Voda bude znova drahšia, vodárne kúpili mercedesy", uviedla vo vzťahu k V. V. S., a.s. údaj, podľa ktorého „Voda bude znova drahšia, vodárne kúpili mercedesy", údaj „voda zdražie, vodárne kúpili mercedesy", že v tejto súvislosti je „zaujímavé, že po uzatvorení príslušných zmlúv na dodávku mercedesov sa vedúcim odštepného závodu V. V. S., a.s. v R. stal brat šéfa víťaznej firmy M. K." a že v článku uverejnenom v denníku P. dňa 6.9.2004 na 10. strane s titulkom „Neskromní vodári" uviedla vo vzťahu k V. V. S., a.s., že ak potom táto spoločnosť dala pri nákupe áut prednosť tým najluxusnejším vozidlám, „vedie to k špekuláciám, či sa v hre neocitli aj iné pohnútky ako tie, o ktorých teraz vedenie firmy hovorí oficiálne" a „pre kohosi z toho vyplynul finančný alebo iný prospech". Pre uvedené časti textu denník P. nikdy nemal žiadne vierohodné dôkazy. Uverejnenými tvrdeniami došlo k zásahu do dobrej povesti V. V. S., a.s., so sídlom K., ktorej sa týmto za poškodenie jej dobrej povesti ospravedlňujeme", a to na titulnej strane denníka a na rovnakom mieste a rovnakou veľkosťou písma titulku ospravedlnenia a v texte ospravedlnenia, ako boli použité v titulku a texte článku uverejnenom na prvej strane denníka P. zo dňa 6.9.2004 s titulkom „Voda bude drahšia, vodárne kúpili mercedesy", do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Pre prípad, že tak žalovaný nevykoná, uložil mu povinnosť strpieť uverejnenie tohto ospravedlnenia žalobcom na titulnej strane denníka N., a to formou platenej inzercie na účet žalovaného. Súčasne žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 100 000,-- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti, t.j. proti M.. J. označenému v žalobe ako žalovaný 1/ a nad rozsah priznanej sumy 100 000,-- Sk (žalobca žiadal priznať sumu 1 000 000,-- Sk), žalobu zamietol a rozhodol o trovách konania. Vo vzťahu k M.. J. uviedol, že išlo o zamestnanca žalovaného. Žaloba proti nemu preto nebola podaná dôvodne. Vo vzťahu k žalovanému (obchodnej spoločnosti P., a.s.) uviedol, že tento subjekt má v spore o ochranu dobrej povesti pasívnu legitimáciu. Vo veci samej dospel k záveru, že titulok článku vzbudzuje u čitateľa dojem, že voda zdražie preto, lebo žalobca nakúpil drahé motorové vozidlá, čo sa však nezakladá na pravde. Z výsledkov vykonaného dokazovania totiž vyplýva, že cena zakúpených úžitkových vozidiel typu Mercedes Benz Sprinter a Mercedes Benz Vito bola na porovnateľnej úrovni ako cena konkurenčných vozidiel a že náklady na ich obstaranie sa len v nepatrnej miere prejavia v cene vody.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1325

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: