Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
Predplatné
Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
TlačPoštaZväčšiZmenši

Totožnosť pisateľa a svedka závetu

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:11

Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka nevyplýva zákaz, aby pisateľ závetu, aj keď je ním advokát, nemohol byť zároveň svedkom, ktorý je súčasne prítomný pri výslovnom prejave poručiteľa, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Totožnosť osoby pisateľa (alebo predčitateľa) a svedka nevylučuje ani § 476c Občianskeho zákonníka, v ktorom je upravená osobitná forma alografného závetu v prípade, keď poručiteľ z nejakého dôvodu nemôže čítať alebo písať.

 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 3/2010 zo dňa 28. júla 2010)

 

Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 9. februára 2009 č.k. 9 C 129/2008-41 určil, že závet poručiteľky E. M.M. rod. M., zomrelej X., ktorý bol spísaný X. v advokátskej kancelárii JUDr. Z. B. so sídlom D.X., je neplatný, rovnako ako aj listina o vydedení pojatá do závetu poručiteľky E. M.M. rod. M.. Žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 258,86 € do rúk jeho advokáta do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že predmetný závet ako aj listina o vydedení sú neplatné z toho dôvodu, že podľa zákona nie je možné, aby vyhotoviteľ závetu bol zároveň aj svedkom a aby vyhotoviteľ a svedok v jednej osobe závet vyhotovil a sám sebe prečítal, aby ho vzápätí ešte aj a podpísal. Okrem toho, advokátka žalovanej uviedla ďalší dôvod, ktorý nebol uvedený v závete a pre ktorý sa rozhodla poručiteľka svoj majetok prenechať žalovanej a to, že existuje akási rodinná dohoda o tom, že majetok, ktorý vniesla do manželstva budú dediť jej príbuzní, naopak, majetok, ktorý vniesol do manželstva žalobca, budú dediť jeho príbuzní. V závete je zle koncipovaná otázka poslednej vôle poručiteľky, pretože zákon jednoznačne hovorí, že musí byť výslovne prejavená posledná vôľa poručiteľa a v danom prípade táto vôľa nie je v tomto závete uvedená. Čo sa týka listiny o vydedení, mal prvostupňový

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1772

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: