Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom

20.11. 2023, 14:55 |  Judr. Karin Krajči

Právna veta

Hmotnoprávna námietka výkonu práva v rozpore s poctivým obchodným stykom je podstatnou a zásadnou, a to aj z hľadiska vyššie uvedeného zákazu zneužitia práva, ktorý je silnejší ako dovolenie dané právom. Uvedenému nasvedčuje aj systematické členenie Obchodného zákonníka, ktorý výkon práva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku zaradil do úvodných ustanovení III. časti s takým následkom, kedy výkon takéhoto práva nepožíva právnu ochranu. Z toho dôvodu patrí skúmanie takto vznesenej hmotnoprávnej námietky medzi významné procesné inštitúty v oblasti výkonu práva, kedy konajúci súd musí v každom jednotlivom prípade, obzvlášť na námietku strany sporu, rozpor výkonu práva so zásadami poctivého obchodného styku zistiť a na základe objektívnych kritérií a takéto svoje zistenie odôvodniť. Tým, že sa odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia v žiadnom smere nevysporiadal s podstatnou (kľúčovou) odvolacou námietkou výkonu práva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, ktorej námietky sa žalobca v odvolaní domáhal (§387 ods. 3 CSP), zaťažil konanie v tejto časti vadou zmätočnosti v zmysle § 420 písm. f) CSP.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť