Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nemožnosť dodať reklamovanú službu alebo tovar ako nekalosúťažná praktika

najpravo.sk • 11.1. 2012, 16:50

Konanie podnikateľa, ktorého úmyslom bolo prostredníctvom vábivej reklamy uskutočniť obchod so spotrebiteľom aj za predpokladu, že nebude schopný produkt vôbec dodať alebo dodať v určenom čase je nekalosúťažná (nekalá obchodná) praktika.

Pri rozhodovaní o finančnom zadosťučinení je treba prihliadať na všetky okolnosti veci, najmä na to, že ide o vyrovnanie ujmy postihnutého a že ide o určitú sankciu postihujúcu toho, kto závadne konal. Možnými hľadiskami sú napríklad intenzita a dĺžka trvania závadného konania, dosah tohto konania, okruh subjektov, ktorých mohlo toto konanie žalovaného zasiahnuť apod. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR je potrebné ďalej sledovať, aby náhrada ujmy predstavovala aj určitú satisfakciou za stav, ktorý musel žalobca týmto konaním žalovaného strpieť - sama povaha tejto ujmy priame jej vyčíslenie neumožňuje, preto žalobca nemusí predložiť dôkazy o existencii ujmy, stačí len, ak súd má za preukázané, že táto ujma tu je.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 20. 03. 2008, sp. zn. 6 Obo 302/2006)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozhodnutím zamietol žalobu o zaplatenie istiny 100 000,- Sk a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že z konania žalovaného nemožno vyvodiť záver o klamlivosti reklamy na predaj mobilného telefónu. žalobca nepreukázal, že vznikli podmienky pre priznanie imateriálnej ujmy. Preto nepriznal žalobcovi právo na primerané zadosťučinenie v sume 100 000,- Sk uplatnené podľa § 53 Obchodného zákonníka. Súd vychádzal zo zistenia, že 15. októbra 2002 žalobca reagoval na ponúkanú akciu žalovaného nazvanú ako výmena 2002, na predaj mobilných telefónov značky Sony Ericsson T68i za cenu 7999,- Sk prostredníctvom sprostredkovateľa predajcu I., s.r.o. Po informácii predajcu o tom, že podmienkou predaja akciového telefónu je zvýšenie mesačného paušálu na 250 predplatených minút za mesiac. žalobca podpísal dodatok k zmluve o pripojení č. 141059, kde zmenil program, pôvodný paušál 120 predplatených minút na mesiac na 250 predplatených minút. Mobilný telefón mal byť dodaný do 5 dní. Napriek tomu, že telefón dodaný nebol, žalovaný 8. novembra 2002 kúpnu cenu mobilného telefónu žalobcovi vyúčtoval a vyúčtoval aj cenu za zvýšený paušál 250. Súd prvého stupňa návrh žalobcu z titulu nekalej súťaže posudzoval z reklamného materiálu, ktorým bola prezentovaná ponuka žalovaného. V ponuke je podľa názoru krajského súdu dostatočne výrazne poznamenaná okolnosť, že ponuka mobilných telefónov platí do vyčerpania zásob. Reklama nevyvoláva dojem, že uspokojí každého záujemcu, ale zreteľne informuje, že ponuka je obmedzená množstvom telefónov v zásobe. Táto informácia veľkosťou písma a miestom jej inštalovania je vhodne umiestnená tak, aby nebola ľahko prehliadnuteľná. Preto návrh žalobcu ako nedôvodný zamietol. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 OSP s tým, že žalovanému, ktorý mal v konaní úspech žiadne trovy nevznikli, a preto žiadnu náhradu trov mu nepriznal.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1269

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: