Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mgr. Mária Ursíková

15.3. 2012, 19:16 |  najpravo.sk

Sídlo

Mgr. Mária Ursíková
Sídlisko 339
013 62 Veľké Rovné

pracovisko:
Predmestská 40
010 01 Žilina

Kontakt 

e-mail: ursikova.maria@gmail.com
tel. č. : 0949 529 343; 041/558 2677; 041/724 2058

Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca