Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Ing. Mária Pochová

26.8. 2013, 22:48 |  najpravo.sk

Sídlo

Ing. Mária Pochová
Nám. Ľ. Svobodu 12
085 01 Bardejov

Kontakt

e-mail: m.pochova@gmail.com
tel.: +421 905 384 412

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť