Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mgr. Martina Holečková

22.10. 2016, 16:06 |  najpravo.sk

Sídlo

Mgr. Martina Holečková
935 22 Kozárovce 248

Kontakt

e-mail: tina@kredit.sk, tel.: +421 907 141 704

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca