Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mgr. Martin Pasulkáš

10.8. 2015, 15:24 |  najpravo.sk

Sídlo

Mgr. Martin Pasulkáš
Štúrová 13
949 01 Nitra

Pracovisko

Levická 54
949 01 Nitra

Kontakt

e-mail: martin.pasulkas@pep.sk
tel.: +421 901 755 766, +421 911 112 238
web: www.pep.sk

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca