Najprávo.sk - najlepší právny poradca

JUDr. Daniel Ľachký

22.10. 2016, 16:08 |  najpravo.sk

Sídlo

JUDr. Daniel Ľachký
935 04 Devičany 203 

Kontakt 

e-mail: daniellachky@centrum.sk, tel.: +421 905 873 124


Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca