Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mgr. Marcela Naďová

21.10. 2016, 18:00 |  najpravo.sk

Sídlo

Mgr. Marcela Naďová
072 31 Vinné 471

Kontakt

e-mail: marcela@palonad.sk, tel.: +421 905 219 567, +421 566 432 746

Členstvo

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca